ชื่อโรงแรม:: บุรีรายา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ราคา:: 5500 บาท
ที่อยู่:: เกาะสมุย 208/1 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ด ปลายหาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี....ด้วยการผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรม ตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว ที่ บุรีรายา รีสอร์ท & สปา.... จำนวนห้องพัก : 78 ห้อง , ราคา : 5500 - 16500 บาท
เบอร์โทรศัพท์:: 0 77429333, 0 2381 5211-4
เว็บไซต์:: http://www.buriraya.com
อีเมลล์::