ชื่อโรงแรม:: อเมเดียส
ราคา:: 250 บาท
ที่อยู่:: เกาะสมุย 129 หมู่ 3 หาดละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.... จำนวนห้องพัก : 15 ห้อง , ราคา : 250 - 800 บาท
เบอร์โทรศัพท์:: 0 7723 3122
เว็บไซต์::
อีเมลล์::