ชื่อโรงแรม:: อะมิตี้
ราคา:: 120 บาท
ที่อยู่:: เกาะสมุย 125/3 หมู่ 3 หาดละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310.... จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 120 - 1200 บาท
เบอร์โทรศัพท์:: 0 7742 4084
เว็บไซต์::
อีเมลล์:: samuiamity@yahoo.com