ชื่อโรงแรม:: สมุย ปาร์ค รีสอร์ท
ราคา:: 2000 บาท
ที่อยู่:: เกาะสมุย 26/1-3 หมู่ 3 หาดละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี....ตั้งอยู่บริเวณสวนเชิงเขาบนหาดละไม สามารถมองเห็นวิวหินตา หินยาย เหนืออ่าวท้องทะเลสีฟ้าใสราวคริสตัลของ.... จำนวนห้องพัก : 60 ห้อง , ราคา : 2000 - 2500 บาท
เบอร์โทรศัพท์:: 0 7742 4008–10 กรุงเทพฯ โทร. 0 2692 5215–7 แฟกซ์: 0 7742 4435, 0 2653 8048
เว็บไซต์::
อีเมลล์::