ชื่อโรงแรม:: วีคเอนเดอร์ วิลล่า
ราคา:: 500 บาท
ที่อยู่:: 126/1 หมู่ 4 หาดละไม ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี....ตั้งอยู่ทางเหนือของหาดละไม เหมาะสำหรับการพักผ่อน และยังคงรูปแบบดั้งเดิมของการพักผ่อนบนเกาะสมุย..... จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 500 - 1900 บาท
เบอร์โทรศัพท์:: 0 7742 4116 แฟกซ์: 0 7742 4116
เว็บไซต์:: http://www.weekender-villa.com
อีเมลล์:: info@weekender-villa.com