ชื่อโรงแรม:: บ่อผุดรีสอร์ท แอนด์ สปา
ราคา:: 10600 บาท
ที่อยู่:: 12/12 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี...ด้วยการผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรม ตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัีว...จำนวนห้องพัก : 61 ห้อง , ราคา : 10600 - 21200 บาท
เบอร์โทรศัพท์:: 0 7724 5777 แฟกซ์: 0 7742 5776
เว็บไซต์:: http://www.bophutresort.com
อีเมลล์:: info@bophutresort.com