ชื่อโรงแรม:: สมุย ยูโฟเรีย
ราคา:: 2000 บาท
ที่อยู่:: 101/3 หมู่ 1 หาดบ่อผุด ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี....จำนวนห้องพัก : 124 ห้อง , ราคา : 2000 - 8000 บาท
เบอร์โทรศัพท์:: 0 7742 5098-9 , 0 7742 5100-6, กรุงเทพฯ 0 2254 3042-3 แฟกซ์: 0 7742 5107
เว็บไซต์:: http://www.samuieuphoria.com
อีเมลล์:: euphoria@loxinfo.co.th