ชื่อโรงแรม:: เอ็มเมอรัล โคฟ
ราคา:: 200 บาท
ที่อยู่:: อ่าวพังกา เกาะสมุย 62 หมู่ 4 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140..... จำนวนห้องพัก : 19 ห้อง , ราคา : 200 - 500 บาท
เบอร์โทรศัพท์:: 0 7742 3082, 0 7733 4100, 08 7970 8794
เว็บไซต์::
อีเมลล์:: wesinac@hotmail.com